Pravidla

Hraním na serverech nolifer.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla:

 • Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů, herních aktivit, záznamů textové komunikace a dalších hromadně sbíraných dat.
 • Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie a homofobie.
 • Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 • Zákaz umisťování reklamy a to jakýmkoliv způsobem. Za reklamu se považuje: název jiného serveru, youtube kanálu, nebo jakékoliv odkazy.
 • Zákaz žebrání o jakékoliv výhody nebo předměty.
 • Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či modů které ulehčují hru nad ostatními.
 • Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 • Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y, znaky/obrázky a symboly.
 • Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 • Je zakázané ničit stavby které jsi nepostavil ty. (griefing).
 • Je zakázáno využívat bugy.
 • Veškeré herní účty a tudíž i itemy ( postavené bloky, obvody a jiné stavby ) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat, nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů Admin teamu.
 • Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit.
 • Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru.
 • Majitel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit.