Jak se připojit

  • IP adresa: survival.nolifer.cz
  • Teamspeak: ts.nolifer.cz
  • Verze klienta pro hraní musí být větší nebo rovna verzi 1.16
  • Pro lepší požitek ze hry je vypnuté PVP a vypnutá registrace
  • Více info zde: Příkazy pro hráče
Classic | No PVP | 1.16.3